MEB Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması

MEB Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması

Mart 3, 2022 0 Yazar: admin

Türkiye geneli tüm resmî / özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, “Aydınlık Yarınlara” temalı kitap okuma yarışması düzenleme talebi ilgi (c) yazı ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, ilgi (a) Yönerge’nin 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine ve
yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre, ücretsiz olarak yapılması ve etkinlik raporunun da etkinlik başvuru sahibi tarafından etkinlik bitimini takip eden 30 gün içerisinde http://meb.ai/rrp56 bağlantısında yer alan formata uygun olarak doldurulduktan sonra ogm.sosetk@meb.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda;